Raport "Top Disruptors in Healthcare"

Nasza spółka została ujęta w raporcie "Top Disruptors in Healthcare". Przegląd innowacyjnych startupów medycznych w Polsce został opracowany przez zespół Młodych Menedżerów Medycyny przy Polskiej Federacji Szpitali.

https://www.medfinance.pl/uploads/files/documents/Top_Disruptors_in_Healthcare.pdf