Projekty UE

WARMIE Sp. zo.o. prowadzi projekt pt. „WARMIE - Bezprzewodowy system wykrywania i monitorowania zmian temperatury wewnątrz ran”. Budżet projektu wynosi 1 mln zł i jest objęty inwestycją ABAN Fund współfinansowaną z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, pododdział 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie wstępnej poprzez weryfikację koncepcji - BRIdge Alfa. Wartość otrzymanego dofinansowania to 800 000,00 zł.