Zapraszamy do współpracy

Chętnie nawiążemy współpracę:

  • z firmami, które chcą przetestować nasze rozwiązanie w swoim Ośrodku Badawczym,
  • z przedsiębiorstwami chcącymi wproadzić nasze rozwiązanie w celu monitorowania temperatury ciała pracowników
  • z firmami rozwijającymi systemy telemedyczne, chętnymi do zintegrowania się z naszym sensorem temepratury
  • z ośrodkami leczenia zamkniętego lub półzamkniętego, które poszukują rozwiazania usprawniającego zdalny i ciągły monitoring stanu temperatury osób przebywających w ośrodku