Jakie problemy rozwiązuje WARMIE?

System WARMIE rozwiązuje potrzebę  stałego monitorowania zdrowia pacjenta, na podstawie temperatury, w sposób ciągły. System ma na celu wsparcie i usprawnienie pracy personelu medycznego. 

W jednym miejscu - na ekranie jednego monitora dostępne mogą być pomiary temperatur wszystkich pacjentów na danym oddziale, prezentowany również na wykresie.  

Obecnie nie stosuje się pomiarów temperatury wewnątrz ran, a  pomiar temperatury ciała pacjentów wykonują pielęgniarki kilka razy w ciągu doby, za pomocą termometrów na podczerwień. 
Badania pokazują, iż ciągłe monitorowanie parametrów życiowych daje możliwość wykrycia i leczenia pogorszenia stanu klinicznego na bardzo wczesnym etapie. Dodatkowo systemy medyczne mogą wykonywać pomiary dokładniej niż człowiek, dzięki czemu szybciej można wykryć pogorszenie stanu klinicznego.

WARMIE może znaleźć również zastosowanie w kontekście pandemii koronawirusa:

  • sensor może poprawić jakość opieki nad pacjentami i diagnostykę, jak również przyspieszyć wykrywanie objawów infekcji, np. koronawirusa.
  • ma szansę też zmniejszyć ilość bezpośrednich kontaktów personelu z chorymi i ułatwić ich kontrolę podczas domowej kwarantanny,
  • sensor może również usprawnić pracę pielęgniarek poprzez kontrolowanie w tym samym czasie wielu pacjentów, dedykowany producentom oprogramowania systemów szpitalnych
  • problemy z określeniem grupy ryzyka i monitorowaniem chorych na koronawirusa pokazały, jak dalece niedoskonałe są obecnie stosowane metody. Personel medyczny oczekuje urządzeń usprawniających pracę, tj. bezprzewodowych i podobnych do używanych w codziennym życiu. Istotne jest też gromadzenie danych i otrzymywanie alarmów o wzroście temperatury pacjenta. 

INFORMACJA

Od 1 grudnia 2023 Wyrób Medyczny WARMIE w dotychczasowej wersji nie jest już dostępny na stronie producenta.

Osoby chcące dokonać zakupu zapraszamy do kontaktu z naszymi dystrybutorami AlmaMed https://almamed.pl/
O nowych wersjach urządzeń WARMIE będziemy informować wkrótce

This will close in 20 seconds