Partnerstwo z Klastrem LifeScience Kraków

Bardzo miło nam poinformować, iż zostaliśmy partnerem Klastra LifeScience Kraków w grupie "PRZEDSIĘBIORSTWA".

Grupę tę tworzą firmy bezpośrednio działające w obszarze life science (biotechnologia, farmacja, produkcja urządzeń medycznych i diagnostycznych, etc.).

O KLASTRZE, źródło: https://lifescience.pl/o-klastrze-lifescience/

Klaster LifeScience Kraków powstał w 2006 r. jako sieć współpracy instytucji i firm z makroregionu Polski Południowej, które połączyły wspólne cele i wizja rozwoju ekosystemu innowacji w obszarze biotechnologii i life science:

 • Tworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.
 • Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze life science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych
 • Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru life science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Inicjatywę Klaster LifeScience Kraków tworzą podmioty należące zgodnie z kryterium działalności podstawowej do 6-ciu „grup interesów”:

 1. BioF – działalność innowacyjna w obszarze life science i biotechnologii
 2. BIZ – działalność pomocnicza w sektorze otoczenia biznesu
 3. MED – usług medyczne i ochrona zdrowia
 4. R&D – działalność w sektorze badań rozwojowych
 5. EDU – działalność w zakresie nauki i edukacji
 6. GOV – władze samorządowe i regionalne

Działalność w ramach Klastra LifeScience Kraków obejmuje dwa współzależne łańcuchy wartości, wywodzące się z dziedziny biotechnologii i nauk o życiu:

 1. Produkty i Technologie Dla Zdrowia i Jakości Życia, obejmujący badania nad lekami, diagnostykę medyczną, e-zdrowie i telemedycynę, technologie terapeutyczne i urządzenia medyczne, produkty lecznicze i wyroby medyczne (kosmetyczne).
 2. Produkty i Technologie dla zrównoważonego rozwoju i bioekonomii, obejmujący nowoczesne – zrównoważone rolnictwo, zdrową żywność i żywienie, środowisko oraz biogospodarkę.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Klaster LifeScience Kraków powołana w 2013 r., jako samodzielny i niezależny podmiot dedykowany rozwojowi Klastra. Działania Fundacji skupiają się na celach określanych z perspektywy (a) Bio-Regionu oraz (b) Partnerów Klastra. Fundacja jest narzędziem umożliwiającym Partnerom Klastra zwiększenie efektywności działania, a władzom samorządowym efektywną realizację sektorowej polityki rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Od 21 października 2016 roku, Klaster LifeScience Kraków posiada status Krajowego Klastra Kluczowego.

Inicjatywa Klaster LifeScience Kraków jest otwarta – do porozumienia może przystąpić, na zasadach dobrowolności i woli współpracy, każdy podmiot, który (a) prowadzi działalność związaną z sektorem life science lub oferuje usługi skierowane do osób i podmiotów tego sektora oraz (b) akceptuje cele i zasady współdziałania w ramach Klastra.

INFORMACJA

Od 1 grudnia 2023 Wyrób Medyczny WARMIE w dotychczasowej wersji nie jest już dostępny na stronie producenta.

Osoby chcące dokonać zakupu zapraszamy do kontaktu z naszymi dystrybutorami AlmaMed https://almamed.pl/
O nowych wersjach urządzeń WARMIE będziemy informować wkrótce

This will close in 20 seconds