Współpraca

Jeżeli tworzysz kompleksowy system monitorowania pacjentów i chcesz rozszerzyć swoją ofertę o nowoczesne rozwiązanie jakim jest system monitorowania temperatury WARMIE, to zapraszamy do współpracy.  

Dzięki dołączeniu WARMIE do Twojej oferty, zaoferujesz swoim Klientom nowoczesne rozwiązanie, a tym samym podniesiesz jakość dostarczanych usług i podkreślisz wizerunek innowacyjnej firmy. 

Zapraszamy do kontaktu, model współpracy dopasujemy do Twoich potrzeb. 

Miejmy realny wpływ na opiekę nad pacjentami!

Rozwiązania dedykowane dla

Korzyści jakie daje dołączenie WARMIE do Twojego systemu

Usprawnienie monitorowania pacjentów przez personel medyczny, zwłaszcza w przypadku większej liczby pacjentów lub ograniczonych zasobów ludzkich.

Szybsze wykrywanie oznak choroby - poprawa wczesnego wykrywania zakażeń.

Ograniczenie bezpośredniego kontaktu personelu medycznego z pacjentami - większe bezpieczeństwo personelu i mniejsze koszty proceduralne (rękawiczki, fartuchy itp.).

Możliwość zbierania i analizowania danych wielu pacjentów w jednej aplikacji.

Możliwość monitorowania stanu zdrowia pacjentów przebywających na kwarantannie.

Łatwa integracja dzięki otwartemu API

Trwające projekty

WARMIE Sensor został włączony do rozwiązania telemedycznego firmy ProPlus SA umożliwiającego zdalne monitorowanie pacjentów zakażonych COVID-19. System został wdrożony m. in. w Bułgarii w Szpitalu Alexandrowska w Sofii.

Spółka Warmie nawiązała również współpracę z firmą MedApp w celu współtworzenia zaawansowanego narzędzia do zdalnego monitoringu zdrowia pacjentów - CarnaLife Sytem. To wieloparametryczne rozwiązanie telemedyczne ma umożliwić ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w dowolnym czasie i miejscu oraz umożliwić konsultację i pogłębioną diagnostykę dzięki wykorzystaniu ponad 20 typów urządzeń medycznych.

System WARMIE pozytywnie przeszedł niezależne testy przeprowadzone przez spółkę epruf s.a, co pozwoliło na nawiązanie współpracy w ramach projektu, w którym oferta epruf i WARMIE kierowana jest do przedstawicieli Towarzystw Ubezpieczeniowych. Wspólne działanie umożliwi wsparcie pacjenta po uzyskaniu porady lekarskiej – w zakupie i przyjmowaniu leków oraz monitorowaniu stanu zdrowia.