WARMIE - projekt B+R

Od 25 czerwca 2019 roku Spółka realizuje projekt finansowany ze środków NCBR i funduszu ABAN Fund, pt. “WARMIE - Bezprzewodowy system do wykrywania i monitorowania zmian wewnątrz ran”, jest to projekt badawczo-rozwojowy mający na celu usprawnienie systemu wczesnego wykrywania zakażeń, monitorowanie środowiska ran oraz wyznaczenie nowych standardów leczenia ran: pooperacyjnych, przewlekłych oraz ran trudnogojących się. Docelowo w projekcie zostanie stworzony system monitorujący zmiany zachodzące wewnątrz ran. 

W skład systemy ciągłego, zdalnego monitorowania temperatury wchodzi: 

  • sensor temperatury - bezpieczny, szczelny - wykonany z biomedycznych materiałów, niewielkich rozmiarów - 3,2 cm x 2,5 cm x 0,7 cm, wskazuje najdrobniejsze zmiany temperatury z dokładnością do setnych części stopnia Celsjusza, posiada zaimplementowny inteligentny algorytm, który rekalkuluje poziom temperatury we wskazanym miejscu umieszczenia czujnika na ciele,
  • oprogramowanie monitorujące i informujące o zmianach zarówno pacjenta jak i lekarza nadzorującego -  aplikacja mobilna wysyła powiadomienia o przekroczeniu progu wysokiej temperatury, magazynuje wszystkie pomiary. 

Dzięki połączeniu oprogramowania z hardware’m zespół zamierza uzyskać nowy standard w monitorowaniu ran: zmniejszyć ryzyko powikłań pooperacyjnych, zmniejszyć koszty leczenia tychże powikłań, ograniczyć liczbę amputacji lub interwencji chirurgicznych u pacjenta dzięki wcześniejszemu wykrawaniu zmian w ranie i umożliwić wczesne wykrywanie infekcji ogólnoustrojowych (sepsa), na podstawie monitorowania w sposób ciągły temperatury ran i pacjenta. 

WARMIE Sp. zo.o. prowadzi projekt pt. „WARMIE - Bezprzewodowy system wykrywania i monitorowania zmian temperatury wewnątrz ran”. Budżet projektu wynosi 1 mln zł i jest objęty inwestycją ABAN Fund współfinansowaną z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, pododdział 1.3.1 Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie wstępnej poprzez weryfikację koncepcji - BRIdge Alfa. Wartość otrzymanego dofinansowania to 800 000,00 zł.

INFORMACJA

Od 1 grudnia 2023 Wyrób Medyczny WARMIE w dotychczasowej wersji nie jest już dostępny na stronie producenta.

Osoby chcące dokonać zakupu zapraszamy do kontaktu z naszymi dystrybutorami AlmaMed https://almamed.pl/
O nowych wersjach urządzeń WARMIE będziemy informować wkrótce

This will close in 20 seconds