Nagroda dla WARMIE

Podczas IX Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości nasz CEO Piotr Piątek odebrał Polską Nagrodę Innowacyjności 2022 r. przyznawaną przez kapitułę Kongresu.