Raport dot. polskich wyrobów medycznych

Zapraszamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nasza spółka została ujęta w raporcie.

https://medical.trade.gov.pl/pl/f/v/611037/PPE_PL_Medical%20Devices%20and%20Equipment%20in%20Poland%20-%20Report%202021%20OK%20NEW.pdf